راه حلی برای افزایش عمر هویه و جلو گیری از سوختن هویه

راه حلی برای افزایش عمر هویه و جلو گیری از سوختن هویه

راه حلی برای افزایش عمر هویه و کاهش مصرف آن و همچنین جلوگیری از سوختن هویه

و با این کار اولاً طول عمر المنت و نوک هویه افزایش خواهد یافت .

دوماً مصرف هویه نصف شده و از خرابی المنت و نوک هویه جلو گیری خواهد کرد .

در زمانی که شستی فشرده نشده هویه تقریباً با نصف توان کار خواهد کرد

در زمان استفاده با فشردن شستی هویه با توان نامی کار خواهد کرد.

در فیلم آموزشی زیر که با استفاده از یک عدد شستی push button و یک عدد دیود ۱n4007 هویه خود را دو توانه کنید

 

2 دیدگاه دربارهٔ «راه حلی برای افزایش عمر هویه و جلو گیری از سوختن هویه»

دیدگاهتان را بنویسید